Bởi {0}
logo
Henan Yugong Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Giàn Khoan lõi, xuống giàn khoan lỗ, Giàn Khoan HDD, Giàn Khoan quay, Giàn Khoan giếng nước
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Máy đổ khuôn giàyOn-site technical supportCompetitive OEM factoryCooperated suppliers (40)Minor customization